Forretningsadresse:

Åsjordet Huseierforening
Saubakken 20
1349 Rykkinn

E-post:
Post(a)aasjordet.org

Neste styremøte:


 

Pålogging

Åsjordet Huseierforening

Slik forebygger du rotteplage

Ved å følge noen enkle råd, kan du bidra til å bekjempe rotter.

Dersom det oppstår et stort rotteproblem, skyldes det at dyrene har rikelig tilgang på mat og skjul. Slik kan du forebygge:

 • Fjerne søppel og matrester inne og ute.
 • Rydde eiendommen for skjulesteder.
 • Søppelbeholdere må være tette.
 • Matkompost må være tett.
 • Mating av fugler eller husdyr må ikke gi næring til rottene.
 • Ikke hell matrester i avløpet.
 • Se over tetninger der rør og kanaler går gjennom grunnmur.
 • Tett igjen hull i bygninger.
 • Utvendige ventiler, glugger og andre åpninger skal ha netting.
 • Høyt gress og busker tett inntil bygninger bør holdes nede eller fjernes.
 • Ved og materialer bør lagres forsvarlig.
 • Nedfallsfrukt bør fjernes fra bakken.

Det er eier eller bruker av eiendom og bygning som har ansvar for forebygging og utrydding av skadedyr. Dette står i skadedyrforskriften.